ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

Νίκος Βιταλιώτης
Γυψοσανίδες Αιγάλεω Αττική

Διάφορες γύψινες κατασκευές

 

Γύψινα ράφια

Ραφιέρες

Βιβλιοθήκες κ.α.